Inschrijving KvK

Nu is De Jaloerse Kip wel opgericht in 2005 maar het was lange tijd niet meer dan een verzamelplek van allerlei creatieve uitspattingen. Het startsein om in 2005 ook een website te gaan maken was ingegeven door het behalen op de tweede plek in de stripteken wedstrijd “De belofte van 2005”, uitgeschreven door het stripmuseum in Groningen..


Op 28 augustus 2019 echter, zijn de papieren ondertekend en is De Jaloerse Kip vanaf 1 september officieel bij de KvK ingeschreven. Dan kunnen we dus na jaren van droogzwemmen eindelijk spreken van een echte onderneming.Inschrijving is een feit.


En dat gaan we vieren.

DJK

Voor alle op deze site getoonde werken is het copyright van kracht. Het is verboden enig onderdeel uit deze site te kopieëren, vermenigvuldigen en/of te gebruiken op welke manier dan ook zonder schriftelijke toestemming van de maker. Overtreders kunnen op passende maatregelen rekenen.
KvK nummer (Kakel van Kip): 75.69.04.89
BTW nummer: NL001510547B88